Stiftelsen Libera

17/08/2011

Bästa läsare.

Jag beklagar det långa sommaruppehållet. Utom på det vackra vädret kan jag skylla på arbetet med att få igång Libera. Stiftelsen Libera är uppbunden till frihetens idé; individuell frihet, ett fritt samhälle och fria marknader. Mera information hittar Du på Liberas websida.

I min inledande artikel Frihet och personligt ansvar analyserar jag sambanden mellan värderingar, samhällelig utveckling och politik. Min slutsats är, att moral är det pris vi måste betala för att upprätthålla en meningsfull frihet.