Ett öppet brev till Carl Bildt

02/05/2011

Bästa Carl

Timo Soini är en professionell politiker med gott omdöme. Så länge han står vid partirodret behöver man inte vara rädd för allvarliga snedsteg. Men utan honom är sannfinländarna som en fårskock utan herde.

I Sverige har man svårt att förstå eller ens känna igen finsk värdekonsevatism. Sverige har så länge fungerat inom en ram av socialdemokratisk politisk korrekthet, att alla avvikelser från värdeliberala normer uppfattas som nästintill mentala störningar. Jag tror att vi alla mår bra av att då och då vädra den politiska atmosfären.

Högaktningsfullt         Gustav von Hertzen