Rohkaiseva elämys

17/02/2011

Harvoin olen viettänyt yhtä kiintoisan yksituntisen. Sixten Korkman esitti esimerkillisesti tiivistetyn yhteenvedon laatimansa EVA-raportista Onko hyvinvointivaltiolla tulevaisuutta? Björn Wahlroos lisäsi Sixtenin sanomaan muutaman hyvin perustellun kysymysmerkin. Eero Heinäluoma puolusti kunniakkaasti sosiaalidemokraattien perinteisiä asemia. Lopuksi läsnäolijat saivat nauttia vilkkaasta ja välittömästä keskustelusta, jossa ei säästetty sanan säilää.

Asiasisältö ja esiintymistaito olivat kauttaaltaan huipputasoa, vaikka Nalle tapansa mukaan vetäisi pisimmän korren. Keskustelu oli kauttaaltaan suoraa, veljellistä ja huumorilla höystettyä. Hyväntahtoisen suomalaisen konsensuksen läsnäolo oli aistittavissa. Kukaan ei vaatinut hyvinvointivaltion romuttamista. Siitä huolimatta suhtautuminen itse asiaan oli selkeästi kolmeportainen.

Nalle vaati pitkäaikaisiin uhkiin vedoten melko radikaaleja muutoksia. Sixtenin esitys tähtäsi enemmänkin seuraavaan vaalikauteen, uhkakuvat olivat lievempiä ja lääkkeet vastaavasti vähemmän kitkeriä. Eerolla oli ehkä toinen jalka menneisyydessä, mutta ei kieltänyt muutoksen tarvetta. Hän totesi tyydytyksellä, että jokaisessa porvarissa asuu pieni sosiaalidemokraatti. Hänelle sattui ainoa toteamani poleeminen lipsahdus, kun hän kierosti muunsi ulkoistamisen yksityistämiseksi.

Tilaisuus lisäsi uskoani suomalaiseen politiikkaan. Itse raportti on korkeatasoinen. Erillinen vihkonen Hyvinvointivaltio numeroina tarjoaa oleellista tietoa maamme talouden kehityskaaresta. Lukekaa ja oppikaa.